DATARECOVERY: Hlavná stránka
Prihlásiť  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Hlavná stránka

Spracovanie dát

Ďalšia kapitola: Likvidácia dát

Spracovanie dát

Záchrana dát, obnova dát: Spracovanie dát

Expertíza, forenzná analýza

Pri práci s dátovými médiami na veľmi nízkej úrovni máme prístup k informáciám a úrovniam záznamu, ktoré sú pre bežného užívateľa či systém viac-menej či úplne nedostupné. V spojení s podrobnou znalosťou špecifík a funkcií súborových a operačných systémov tak môžeme získať informácie už zdanlivo neprístupne či neexistujúce.

Forenzná analýza a expertíza, napríklad v podobe sledovania stôp, trebárs aj úmyselne zahladených, patrí k žiadaným službám pri dôkazných konaniach nie iba v detektívnych románoch, ale aj v bežnej praxi napr. pre potreby Polície.

Spracovanie dát

Neustála práca s dátami na najrôznejších úrovniach umožnila vývoj pokročilých nástrojov a postupov pre ich vyhľadávanie, analýzu a následné spracovanie dát takmer ľubovoľným spôsobom. Často využívane sú tieto služby pre spracovanie veľkých objemov dát ako aj pri práci s neznámymi či nedokumentovanými formátmi dát.

Konverzia dát

História, konkurenčný boj, rozdielne potreby a veľa ďalších faktorov dali vzniknúť množstvu rozličných formátov súborov. Každý bol vytvorený s ohľadom na konkrétnu potrebu, prostredie, dobu a účel a nesie so sebou radu špecifických výhod aj nevýhod. Táto pestrosť však má jedného spoločného menovateľa: vzájomnú nekompatibilitu. V praxi sa tak bežne stretávame so súbormi, ktoré, hoc úplne v poriadku, jednoducho nejde na danom zariadení či software prečítať.

A práve pre tieto prípady ponúkame služby konverzie dát, alebo prevod dát z jedného formátu do iného. Táto služba samozrejme nie je úplne univerzálna, avšak náš individuálny prístup zaručuje vysokú šancu na úspech v širokom spektre dátových typov a formátov.

Hľadaj
Kontakt Prvá pomoc
© DATARECOVERY, s.r.o. a partneri. Všetky práva vyhradené.
» Ďakujeme za perfektné služby. Môžem potvrdiť, že odvádzate vynikajúcu prácu. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] výsledok záchrany dát, ktorú iní neboli schopní vykonať... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Vircentrum Kaspersky Lab FlashRecovery: obnova dát (záchrana dát) z USB Flash, SSD, pamäťových kariet
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski