DATARECOVERY: Hlavná stránka
Prihlásiť  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Hlavná stránka

Data Mining

Predchádzajúca kapitola: Záchrana dát: Súbory
Záchrana dát, obnova dát: Data Mining

Naša špecialita - Data Mining

alebo „Posledná šanca“

Pre prípady, keď akékoľvek pokusy o resuscitáciu dát zlyhajú, používame unikátnu metódu obnovy stratených dát nezávislú na použitom operačnom či súborovom systéme. Pomocou Data Miningu je možné získať dáta aj z médií s veľkou mierou fyzikálneho poškodenia alebo s napríklad úplne vymazaným súborovým systémom.

Ako Data Mining funguje?

Data Mining je založený na znalosti vnútornej štruktúry typu súborov, ktorý hľadáme. Väčšina používaných formátov obsahuje definovateľné súvzťažnosti, ktoré viac či menej spoľahlivo informujú o type súboru a niekedy aj o ďalších vlastnostiach, ako napríklad dĺžka súboru, dátum vytvorenia / uloženia, atď. Pri aplikácii metódy Data Mining potom skúmame postupne každý sektor na disku a snažíme sa nájsť zhodu s časťou štruktúry, používanej v hľadanom typu dokumentu.

Výhodou tejto metódy je jej schopnosť obnoviť stratená dáta požadovaného typu aj v prípade, keď o nich nie je v súborovom systéme žiadna informácia.

Nevýhodou naopak je nemožnosť obnoviť dáta v pôvodnej štruktúre a s pôvodnými názvami. Zachránene súbory sú potom umiestnene do zložiek podľa typu a pomenované sekvenčným číslovaním. Niekedy je však možné informácie, získane "z vnútra" obnoveného súboru, využiť k pochopiteľnejšiemu pomenovaniu. Napríklad pri obnove obrázkov *.JPG je možné ich názov poskladať z ľubovoľných tzv. meta dát (dátum vyhotovenia, typ fotoaparátu atď.). Dôležitým špecifikom Data Miningu je rovnako aj schopnosť obnoviť iba dáta nefragmentované, teda tie, ktoré sú na médiu uložené v celku.

Jediným predpokladom úspešného výsledku záchrany nedostupných dát metodou Data Mining je teda obnoviteľnosť aspoň časti dát na hardwarovej úrovni.

Vzhľadom k svojej unikátnosti prispieva metóda Data Mining významným spôsobom k naplňovaniu nášho hesla:

„Čo nezachránime my, to už nikto!“

Hľadaj
Kontakt Prvá pomoc
© DATARECOVERY, s.r.o. a partneri. Všetky práva vyhradené.
» Ďakujeme za perfektné služby. Môžem potvrdiť, že odvádzate vynikajúcu prácu. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] výsledok záchrany dát, ktorú iní neboli schopní vykonať... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Vircentrum Kaspersky Lab FlashRecovery: obnova dát (záchrana dát) z USB Flash, SSD, pamäťových kariet
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski