DATARECOVERY: Hlavná stránka
Prihlásiť  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Hlavná stránka

O záchrane dát

Ďalšia kapitola: Príznaky straty dát
V dnešnej dobe sú už takmer všetky dôležité informácie ukladané v digitálnej podobe. Moderné technológie poskytujú mnoho výhod, dokážu významne skrátiť čas práce s informáciami a v konečnom dôsledku prispievajú aj k nášmu pohodliu. Skrývajú ale v sebe aj množstvo nebezpečenstiev, ktoré si väčšinou uvedomíme, až keď je neskoro.
Záchrana dát, obnova dát: ÚvodŽiadna technológia nie je neomylná a žiadne opatrenia, slúžiace k eliminácii rizík digitálneho sveta, nie sú úplne spoľahlivé. Spracovávanie dát, resp. ich ukladanie, nie je výnimka.
Čo sa teda pod pojmom záchrana dát skrýva? Predstavte si jednoducho ľubovoľnú situáciu, keď nemáte prístup k digitálne uloženým dátam. Áno, možnosti je veľké množstvo. Rovnako tak aj príčin a následkov straty dát a rovnako aj postupov, ako rýchlo a efektívne tieto následky riešiť.
Prevencia môže rizika výrazne obmedziť, nemôže ich však vylúčiť. vzhľadom k veľkému počtu faktorov, ovplyvňujúcich jednotlivé prípady straty dát, musí byť aj prístup k nim individuálny. Iba tak dokážeme skutočne minimalizovať ich následky.
Prienik digitálnych technológii do mnohých oblastí bežného života so sebou nesie aj rozličné požiadavky na ich integráciu, čo sa samozrejme týka aj pamäťových médií. Preto sa nie len v historickom priereze, ale aj súčasnom spektre stretávame s celou radou elektromagnetických, optických, mechanických a iných záznamových médií. Dôkladná znalosť ich funkcie, povahy a špecifík je základom k nášmu širokému spektru podporovaných médií.
Záchrana dát, obnova dát: ÚvodRovnaká rôznorodosť ako v prípade ukladania dát panuje aj medzi aplikáciami, ktoré s dátami priamo pracujú. Aj v tejto oblasti je vývoj nezadržateľný a tak jedine neustálim sledovaním, skúmaním a dokonalou znalosťou je možné úspešne obnoviť dáta s takmer ľubovoľného operačného či súborového systému.
Poškodenie sa však nemusí týkať iba média ako celku. Neprístupnosť dát môže nastať na úrovni jeho logických časti, napr. súborov, a nemusí byť nutne spôsobená technickou závadou. Preto v našej ponuke nájdete aj obnovu dát z porušených súborov či znovu získanie prístupu k dokumentu chránenému heslom v prípade jeho zabudnutia.
Nezáleží, či sa jedna o obvyklý problém, či súhru okolnosti vedúcu k úplne ojedinelej kombinácii poškodenia - náš tým odhodlaných a fundovaných technikov je svojim individuálnym prístupom pripravený postaviť sa aj tým najnepredvídateľnejším závadám.
Hľadaj
Kontakt Prvá pomoc
© DATARECOVERY, s.r.o. a partneri. Všetky práva vyhradené.
» Ďakujeme za perfektné služby. Môžem potvrdiť, že odvádzate vynikajúcu prácu. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] výsledok záchrany dát, ktorú iní neboli schopní vykonať... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Vircentrum Kaspersky Lab FlashRecovery: obnova dát (záchrana dát) z USB Flash, SSD, pamäťových kariet
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski