DATARECOVERY: Hlavná stránka
Prihlásiť  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Hlavná stránka

Ochrana zverených dát

Predchádzajúca kapitola: PredstavenieĎalšia kapitola: Tím DATARECOVERY
Bezpečnosť dát je aspekt, ktorému aj napriek množstvu negatívnych príkladov stále nie je prikladaná potrebná dôležitosť. Na elektronických médiách sú dnes uložené informácie osobnej, obchodnej, technologickej či inak závažne, jednoducho dôvernej povahy. Ich ochrana a zabezpečenie proti ich zneužitiu sú pre mnohé odbory či subjekty životne dôležité.
Záchrana dát, obnova dát: Ochrana zverených dátNajväčším dôkazom nášho zodpovedného prístupu a maximálnej starostlivosti a ochrany zverených údajov nech je tradičná dôvera zákazníkov spracúvajúcich citlivé či tajné dáta, ako aj neexistencia hoc aj sebamenšieho pochybenia v zmysle porušenia bezpečnostných pravidiel v celej našej histórii.
Priebeh každej záchrany sa riadi zákonmi Slovenskej republiky, hlavne zákonom č. 428/2002 Z.z. a 513/1991 Z.z. Všetky kópie zverených dát, vyhotovené pre účel záchrany dát, sú najneskôr do 30 po predaní zákazníkovi zmazané.
V prípade špecifických požiadaviek na zaobchádzanie so zverenými dátami sme pripravený dohodnúť pre konkrétny prípad individuálne zmluvné podmienky.
Pre inštitúcie vyžadujúce zaistenie bezpečnosť zverených dát certifikáciou zo zákona sme schopní zabezpečiť podmienky zodpovedajúce požiadavkám na prístup a zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami, definované Národným bezpečnostným úradom (NBÚ) pre stupeň utajenia „tajne“.
Dáta z poškodených médií môžeme na Vaše želanie zlikvidovať podľa normy US DoD 5220.22-M, vrátane vymazania dát v magnetickej peci a chemickej či mechanickej likvidácie. Viac o likvidácii nájdete tu.
Samozrejmosťou je trojitá ochrana priestorov laboratória - najmodernejším zabezpečovacím a monitorovacím zariadením, pripojením na PCO a nepretržitou službou.
Hľadaj
Kontakt Prvá pomoc
© DATARECOVERY, s.r.o. a partneri. Všetky práva vyhradené.
» Ďakujeme za perfektné služby. Môžem potvrdiť, že odvádzate vynikajúcu prácu. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] výsledok záchrany dát, ktorú iní neboli schopní vykonať... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Vircentrum Kaspersky Lab FlashRecovery: obnova dát (záchrana dát) z USB Flash, SSD, pamäťových kariet
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski