DATARECOVERY: Hlavná stránka
Prihlásiť  Záchrana dat, obnova dat | DATARECOVERYВосстановление данных, спасение данных | DATARECOVERYAdatmentés, adatvissza | DATARECOVERYRecuperare de date, salvare de date | DATARECOVERYRécuperation des donées, restauration des donées | DATARECOVERYRikuperimi i të dhënave, shpëtimi i të dhënave | DATARECOVERYDatenrettung, Datenwiederherstellung | DATARECOVERYData Recovery, Data Rescue | DATARECOVERY
DATARECOVERY: Hlavná stránka

Obnova a záchrana dát z pevných diskov

Čo musíte urobiť pre obnovu dát?

Keď si ublížite, zavoláte prvú pomoc. V prípade poškodenia harddisku, straty alebo zmazania dát z pevného disku je to rovnaké. Stačí zavolať prvú pomoc z DATARECOVERY, kde disponujú špičkovo vybaveným laboratóriom pre obnovu a záchranu dát, vďaka ktorej sú schopní úspešne vykonať obnovu dát aj z vysoko poškodených nosičov dát - nezáleží či softvérovo, mechanicky alebo elektronicky. Nikdy sa nepokúšajte o obnovu dát z Vášho média sami. Výsledkom je spravidla ešte väčšie poškodenie nosiča dát a niekedy aj definitívna strata dát.

Ako postupujú experti pri obnove dát?

K obnove dát nie je treba celý počítač. Ak si neviete rady ako pevný disk vymontovať, technici Vám pomôžu. DATARECOVERY si od Vás harddisk zadarmo vyzdvihne.

Prvým krokom každej obnovy dát je dôkladná diagnostika, ktorá určí rozsah a stupeň poškodenia. Nefunkčný disk môžete tiež priniesť osobne a DATARECOVERY vykoná diagnostiku zadarmo.

Expresná obnova dát

Závisí na stratených dátach chod Vašej firmy? DATARECOVERY funguje nonstop a ponúkne Vám expresnú obnovu stratených dát. Znamená to, že sa obnove dát venuje prednostne, kým obnovu úplne nedokončí. DATARECOVERY dosahuje pri obnove a záchrane dát mimoriadne vysokú úspešnosť. Za záchranu platíte len vtedy, ak DATARECOVERY Vaše dáta skutočne obnoví. Ceny sú dostupné pre každého a navyše si možno zaobstarať záchranu dát na splátky.

Odkiaľ možné dáta obnoviť? Dnešné moderné technológie umožňujú obnovu dát prakticky z akéhokoľvek pamäťového média. Dáta možno zachrániť zo všetkých typov pevných diskov (HDD), nezáleží na značke ani na veľkosti harddiskov. Zachrániť možno dokonca aj dáta z tzv. cvakajúcich diskov Western Digital.

Špecializáciou DATARECOVERY je obnova dát z diskového pola RAID, kde sa môže pochváliť 100% úspešnosťou. Vo väčšine prípadov je po obnove dát možné systém ďalej prevádzkovať bez reinštalácie.

Počas niekoľkých posledných rokov sa veľmi rozšírili najrôznejšie digitálne pamäťové karty a USB flash disky. Ich životnosť je obmedzená, čo si nie všetci používatelia uvedomujú. DATARECOVERY dokáže obnoviť dáta prakticky zo všetkých flash diskov a pamäťových kariet. Obnova dát je možná z USB flash disku (kľúčenky), pamäťovej karty, SSD disku, obnoviť možno aj dáta z integrovaných pamätí telefónov, digitálnych fotoaparátov, videokamier a ďalších elektronických zariadení.

Dáta však možno obnoviť a zachrániť aj z diskiet, CD, DVD, Blu-ray, magnetických pások a iných dátových médií.

Už žiadne stratené dáta

DATARECOVERY sa záchranou dát zaoberá od roku 1991. Pôsobí v Slovenskej republike, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, no jej služby však využívajú zákazníci z celej Európy. DATARECOVERY disponuje rozsiahlym know-how a predovšetkým prvotriedne vybaveným laboratóriom pre obnovu dát, ktoré je jediná svojho druhu v strednej Európe. Čo neobnoví DATARECOVERY, to už nikto...

Hľadaj
Kontakt Prvá pomoc
© DATARECOVERY, s.r.o. a partneri. Všetky práva vyhradené.
» Ďakujeme za perfektné služby. Môžem potvrdiť, že odvádzate vynikajúcu prácu. « D. Sanford, SSM, Western Digital
» [100%] výsledok záchrany dát, ktorú iní neboli schopní vykonať... « R. Rahumägi, CTO, Quelle
Vircentrum Kaspersky Lab FlashRecovery: obnova dát (záchrana dát) z USB Flash, SSD, pamäťových kariet
Záchrana dat, obnova dat - DATARECOVERY, s.r.o. - Česky Data recovery, data rescue - DATARECOVERY, s.r.o. - English Daten Rettung, Daten Wiederherstellung - DATARECOVERY, s.r.o. - Deutsch Восстановление данных, спасение информации - DATARECOVERY, s.r.o. - Pусский Récupération de données - DATARECOVERY, s.r.o. - Français Recuperación de datos - DATARECOVERY, s.r.o. - Español Recupero Dati - DATARECOVERY, s.r.o. - Italiano Záchrana dát, obnova dát - DATARECOVERY, s.r.o. - Slovensky Odzyskiwanie danych - DATARECOVERY, s.r.o. - Polski